Oferta de cicles formatius
per assessoramentOFERTA DE CICLES FORMATIUS


El nostre centre et pot assessorar sobre els cicles formatius següents:


Família d'informàtica i comunicacions
15 places per al CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
15 places per al CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
15 places per al CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Família d'administració i gestió
15 places per al CFGM Gestió administrativa
15 places per al CFGS Administració i finances 

Família de comerç i màrqueting
15 places per al CFGS Màrqueting i publicitat

Família d'activitats físiques i esportives
15 places per al CFGM Conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural
15 places per al CFGS Animació d'activitats físiques i esportives