Servei de reconeixement
de l'experiència laboral


SERVEI DE RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL


S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Els imports són: 
  • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
  • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €